Drømmeterapi

At arbejde terapeutisk med drømme

Hvad er drømme?

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/DrømmeterapiKort fortalt består drømme af en række psykiske billeder (symboler), fænomener og stemninger, der viser sig når du sover. Vi drømmer i intervaller kaldet drømmefaser. Hos spædbørn udgør drømmesøvnen omkring 50 procent af søvnen og er aftagende med årene. Hos voksne er ca. 20 og 30 procent af søvnen rømmesøvn. Vi har normalt 4-6 drømme i løbet af en nat, med omkring 90 minutter mellem hver drømmefase. Under indsovningen varer drømme 5-10 minutter. Nattens sidste drøm kan vare op til 40 minutter. Læs eventuelt flere facts om søvn og drømme.

Budskaber fra underbevidstheden

Ved at arbejde terapeutisk med at forstå dine drømme, forøges din opmærksomheden på, hvem du er. Dine drømme er underbevidsthedens budskab om, hvem du er. I drømmeterapi skabes der dialog mellem det bevidste og det ubevidste, og herigennem kan du få viden om dit ubevidste liv, – dine indre muligheder og forklaringer på dine indre begrænsninger, uden at dit forsvar kommer på banen. Du kan du få afdækket dine personlige mål, dine værdier og dine følelser – om din måde at være på i verden.

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/DrømmeterapiDrømmenes sprog

Som nævnt ovenfor er drømme budskaber fra underbevidstheden. Men vi har ofte svært ved at forstå, hvad drømmene vil fortælle os. Drømme kan virke ’underlige’, kryptiske, uforståelige og tilsyneladende usammenhængende drømme. Det skyldes at vi kan have svært ved at forstå, hvad det er, der sker i underbevidstheden. Forståelse kan opnås gennem drømmeterapi.

Terapeutisk arbejde med drømme

Når først drømmen er forstået, kan der arbejdes terapeutisk med de overbevisninger, tanker og følelser, som drømmene afslører. I drømmeterapien fremmer du din indre udviklingsproces og opnår en dybere sjælelig kontakt, der gør dig i stand til at møde livet og andre mennesker på en ny og mere autentisk måde.

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/DrømmeterapiAt huske sine drømme

Blot 5 minutter efter en drøm er afsluttet, er mindst 50% af indholdet i drømmen forsvundet væk fra vores erindring. Efter 10 minutter kan vi kun huske ca. 10% af en drøm. Bevæger du dig eller rejser dig op, er drømmen væk.

Vækkes du lige efter en REM-søvn, kan du sandsynligvis huske det, du lige drømte utroligt klart. Vækkes du, når du er “længst væk”, husker du ingen drømme.