Eventyrterapi

Der var engang…

EventyrterapiEventyr – livsvisdom for voksne

Mennesker har altid samlet sig og fortalt eventyr. Man kan ved at tolke og associere på folkeeventyr finde nøgler til psykens låste døre. Eventyr er universelle formidlere af livsvisdom for voksne. Alle kender til eventyr og de fleste har haft eventyr, de elskede at leve sig ind i som børn, hvor der har været skikkelser i eventyrene, de særligt identificerede sig med. I eventyrerne læser vi om menneskelige relationer på det ydre og det indre plan. En rejse i og med et eventyr har 3 destinationer: hjem – ude – hjem, eller set udviklingspsykologisk 3 faser: barndom – pubertet – voksen. De gamle kendte folkeeventyr beskriver mangeartede personligheds- og udviklingsrejser, som for eksempel helterejsen eller datterens udvikling fra barn til voksen.

Symbolsproget

Symbolsproget i eventyr er, modsat det logiske sprog, i stand til at hjælpe os med at forstå det følelsesmæssige og fantastiske, som kan være vanskelige at udtrykke med ord.

Hvad er et symbol? Det er et billede eller andet, som udtrykker noget “usynligt”, hvor ordene ikke slår til. Ord er stærkt knyttet til forstanden. Men vi mennesket indeholder meget mere end forstand, og hvis vi vil forstå det i mennesket, som ligger udover forstanden, er symboler hensigtmæssigt at bruge som hjælpemiddel.

Symboler kan også være ritualer og ord, der beskriver en symbolsk handling.

Vejen til selvet

Eventyr handler om at udtrykke selvet, og i handlingens forløb beskrives stadier på vejen til selvet. Stadierne man stopper op ved og arbejder med er skyggen, personens modsatkønnethed – anima og animus – og visdommen. Ved at arbejde med eventyr kan man skærpe forståelsen for sig selv og andre og få kontakt med dybtliggende indre følelser. Processen i den personlige udvikling foregår i den enkelte, eventyrene afspejler typiske faser i processen.

Udfold dit potentiale med eventyrterapiUd af skyggen

Skyggen er de sider af personligheden, som vi ikke vil kendes ved at vi har, eksemplevis mindreværdige karaktertræk.

Den manifesterer sig i Jeg’et, men i ubevidst form. Skyggen personificerer, som nævnt ovenfor, alt det, vi ikke vil vedgå os, men som til stadighed vil trænge sig på, enten direkte eller indirekte.

Menneskets skyggesider dannes tidligt i barndommen som dispositioner, der er uforenelige med den livsform eller det miljø, man lever i. De kan også optræde i kollektiv form, således at en hel gruppe personer undertrykker følelser og væremåder, fordi de er uforenelige med det omgivende samfunds normer.

Skyggesiderne kan manifestere sig i hverdagen som ubevidste handlinger eller fortalelser. Ofte projicerer man sine skyggesider over på andre personer. Denne projektion kan ske på såvel det personlige som det kollektive/samfundsmæssige plan (”Det er de andres skyld”).

Eventyr rummer ubalance og konflikter. I eventyrerne modnes aktørerne ved at gennemleve kriser og konflikter. Selvet bliver sat i fokus; og fortolkning af et givet eventyr vil anvise handlinger og den proces, der får mennesker til at træde ud deres skyggetilværelse og finde sig selv og blive en hel person.

Terapeutisk arbejde med eventyr

Ved at arbejde terapeutisk med enten et eventyr skrevet af klienten eller et  af klienten personligt valgt eventyr, kan man således få indsigt i et værdisystem, der fortæller om forskellige måder at forholde sig til tilværelsen på. Eventyr har en begyndelse, handling, klimaks og løsning. At høre, læse, fortælle og arbejde med et for klienten betydningsfuldt eventyr vil være bevidsthedsskabende. Skikkelserne i eventyret kan ses som symbolske fremstillinger af kræfter i det ubevidste og helten i eventyret som det bevidste jeg.

Eventyrterapi kan med stor fordel kombineres med tegneterapi.

kreativ-psykoterapi.dk/Eventyrterapi