Fantasirejser

Hårde facts eller bløde forestillinger?

kreativ-psykoterapi.dk/Fantasirejser/Hårde facts eller bløde forestillinger?Personaen

Den persona-skabte identitet/personaen er utroligt stærk! For det første har vi i mange tilfælde skabt elementer af den allerede som helt små: F.eks. kan vi ofte have følt os meget svigtede eller måske misforstået af en af eller begge vores forældre i barndommen, men blev opdraget med at det fik uproportionelt store konsekvenser i form af enten afstraffelse eller afvisning, hvis vi viste vores forurettelse f.eks. med vrede eller frustration. Hvem har ikke hørt “Åh, hold nu op, store drenge græder da ikke!” eller “Puha, hvor er du grim, når du er i det humør. Sådan en grim lille pige vil jeg i hvert fald ikke snakke med!”. Derfor lærer vi ubevidst og lynhurtigt ikke at vise vores vrede og frustration og dermed lære ikke at give udtryk for vores “forkerte” følelser – vi fortrænger dem, fordi de ikke stemmer overens med omgivelsernes forestillinger om og ønsker til os.

Fantasirejser kan virke helende, igangsættende, inspirerende, forklarende. Men de kan også konfrontere individet med ubehagelige, fortrængte sider af personligheden, gamle traumer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre – alt sammen psykisk materiale, som jeg’et måske ikke har lyst til at se i øjnene. Tit kaster fantasirejserne lys over dele af det ubevidste på en måde, der måske slet ikke rimer med facaden, persona – den del af personligheden der vender ud mod omgivelserne, med rollerne, titlerne, det glatpolerede ansigt. Bagsiden kommer også frem. (Værum)

Fortrængning

Denne “evne” til fortrængning er en overlevelsesstrategi, som vi vil videreudvikle og forstærke igen og igen hele livet igennem og når vi når voksenalderen, kan den være så stor en del af vores identitet og vores måde at være i livet på, at den automatisk og “ukontrollabelt” aktiveres for fuld styrke ved mindste forsøg på at nå igennem og se bagom den. Samtidigt vil denne type klienter ofte være enten meget lidt kompatible eller helt ude at stand til at mærke og tale om deres følelser, – måske ved klienten ikke engang, hvad han/hun føler, fordi han/hun er så utrænet i at været i kontakt med sine følelser. Dette i sig selv kan gøre “almindelig” samtaleterapi til en svært overkommelig opgave for klienten. Når sådan en klient ved afdækningen af tegningen med symbolet af sig selv f.eks. bliver klar over denne følelsesfortrængning, er det ikke alene muligt at få afdækket det fulde spektrum af klientens vanemæssige følelsesmæssige reaktioner, men, da det ubevidste ikke kun er opbevaringsplads for ubehageligt psykisk materiale, er det også muligt for at bringe andre følelser samt uoplevede og endnu ikke udlevede ressourcer frem. Følelser og ressourcer, der enten sjældent eller aldrig kommer til udtryk, men dog er en del af klientens følelses- og ressourceregister.

Fantasirejser er hårde facts – leveret som bløde forestillinger! Det er klientens eget udtryk (tegningen) og egen tolkning (afdækningen) og det er klientens affektbetonede adfærd, der fortæller om det er det ubevidste, der “taler” eller om det er det bevidste sind.

Fantasirejse foregår med at klienten i en meditativ tilstand guides af terapeuten på en ‘oplevelsesrejse’, hvor han/hun møder forskellige symboler. Efter endt fantasirejse tegner eller maler klienten de symboler, han/hun mødte på rejsen og der vil dernæst foregå en terapeutisk afdækning af tegningen.

Note!

Den persona-skabte identitet/personaen er den maske eller den rolle, vi påtager os i det sociale liv. – Den opførsel, vi udviser i vores relationer uanset hvilken karakter disse måtte have. Man har altså én persona i forhold til sit arbejde og andre i forhold til de andre funktioner, man har i hverdagen, f.eks. forælder, ægtefælle, bestyrelsesmedlem, frivillig i velgørenhed m.v. Mange mennesker identificerer sig med sin persona, sine roller, således at de ikke optræder med deres egen personlighed.

Personaen er alt det, man egentlig ikke er, men som man selv og andre tror, man er. Det er dog i dagliglivet nødvendigt at optræde med en vis form for maske/ rolle/ persona. Hvis den rolle man påtager sig, er i modstrid med de indre værdier og overbevisninger, kan det give psykiske problemer.

 

kreativ-psykoterapi.dk/Fantasirejser