Regression

“Hvorfor gør jeg, som jeg gør?”

kreativ-psykoterapi.dk/regression-Ved at gå tilbage til kerneoplevelsen, kan du lære dine reaktionsmønstre at kende

Ved regressionsterapi kan du lære dine reaktionsmønstre bedre at kende. I regressionsterapien går klienten tilbage i tiden til den kerneoplevelse, der startede det givne reaktionsmønster. Det kan dreje sig om nogle måneder, barndommen eller ungdommen, eller det kan være tidligere liv. I regressionen er det muligt, at hente nogle oplysninger, som er lagret i vores underbevidsthed og som i den efterfølgende terapi kan bruges til at opløse eksempelvis negative mønstre, fobier, neuroser og/eller andre mentale eller psykiske blokader.

Regressionsterapi er ikke hypnose. Klienten er hele tiden ved fuldstændig bevidsthed. Regression er heller ikke suggestion, og klienten “ser” oplevelser som han/hun virkeligt har haft. Klienten er under regressionen mest på et bevidsthedsniveau som kaldes for alfa-tilstand, og som kan beskrives som en meditativ/dagdrømmende tilstand.

kreativ-psykoterapi.dk/regression/fodsporI en regression opleves det tit, at klienten kommer ned i nogle oplevelser fra ungdommen/barndommen, som han/hun har fortrængt. Traumatiske oplevelser i en tidlig alder, som f.eks. overgreb af enhver slags, blev gemt væk i det ubevidste fordi de blev opfattet som belastende. I terapien vil klienten blive guidet tilbage til den oprindelige oplevelse, kerneoplevelsen.

Mange mennesker bygger deres liv på erstatningshandlinger, fordi de ikke har fået bearbejdet traumatiske oplevelser. Klienten, som i en tidlig alder eksempelvis blev misbrugt, vanrøgtet  eller oplevede andet ydmygelse, vil måske i en senere alder udvikle en indre tvang til at have magt over andre mennesker. Manden, som blev opdraget til ikke at tage konflikter, vil måske senere hævde sig ved at smede rænker. Terapeutens opgave er, at være opmærksom på klientens konflikt, og i regressionen føre klienten til det sted, hvor traumets årsag ligger, så det kan bearbejdes.

 

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/Regression