Tegneterapi

Tegning kan noget, sproget ikke kan!

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/TegneterapiÅben forbindelse til underbevidstheden

Et billede kan sige mere end mange ord. Billeder har selvstændig værdi, og billeder supplerer sproget. Når klienten tegner er der en åben forbindelse til underbevidstheden. Former, farver og figurer finder vej til papiret, og tegningen kan “udenom” den analyserende hjerne klart og præcist fortælle en masse om klientens indre liv, om tilstande, handlemønstre og følelser, som klientens bevidsthed er “blind for”.

Menneskets problemer og følelser bearbejdes derfor naturligt gennem billedlige udtryk. Kun ved hjælp af sprog kan du udtrykke dig negativt, abstrahere, snakke udenom. Billeder er konkrete og direkte.

I tegneterapi arbejder klienten spontant og intuitivt. Kombinationen af den kreative proces og det psykoterapeutiske arbejde er en effektiv metode til at opnå større selvindsigt og forståelse for, hvad livskvalitet er for klienten, og hvor han/hun er i sin udvikling.

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/Tegneterapi“Bagom” forsvaret

Mange mennesker bruger analyser, forklaringer og forståelse, når de arbejder med at løse deres problemer. “Bare jeg kan forstå mine problemer, bliver det bedre!”. Ofte hjælper det ikke, da forklaringer og forståelse tit er en del af forsvaret. Tankerne kører i ring, problemet ændrer sig ikke. Ved at bruge tegning, kan klienten komme ”bagom” forsvaret, og få tilgang til den indsigt, han/hun har i sin underbevidsthed. Herved lærer klienten sig selv og sine problemer at kende på en ny måde.

Vi automatiserer strategier

Voksne mennesker er ude over den alder, hvor verden opleves med tillid og undren gennem friske sanser. Mennesket tåler ikke at leve i kaos, derfor forklarer og strukturerer vi vores omgivelser, så vi kan få ”kontrol over tingene”. Vi automatiserer vores strategier, til de sidder på rygraden. Dette betyder, at det er svært for os at få andre, nye perspektiver på os selv og vores omverden. Vi bliver stive og ensformige i vores måde at forholde os til os selv og verden på. Vi kan føle os låst fast i den samme gamle suppedas – eller vi kan føle os hjælpeløs forhold til forandringer og nye udfordringer og/eller problemer.

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/TegneterapiVi kan have oplevelser og problemer, vi har svært ved overhovedet at sætte ord på, ordene føles fattige, de rækker ikke! Kender du det? For at finde nye løsninger på gamle problemer, er det nødvendigt at kunne stille nye spørgsmål.

“Genvej” til at udtryk af behov og følelser

Bringes vi ud af vores sædvanlige mønstre ved f. eks at aktivere vores kreative højre hjernehalvdel gennem at arbejde med billeder og symboler, kan vi nedtone/komme udenom vores kritiske, analyserende, logisk tænkende ”censor”, den venstre hjernehalvdel. Dette kan være en ”genvej” til at kunne udtrykke behov og følelser, til ud fra nye oplevelser at kunne stille nye spørgsmål og få ny indsigt og forståelse.

Tegning som udtryksmiddel

Tegning kan altså være et udtryksmiddel, der giver den enkelte god mulighed for at kommunikere autentisk, direkte og forståeligt. Tegningen er klientens udtryk og kun han/hende kan kende betydningen. Elementerne i tegningen er dele af klienten, han/hendes psyke. Hvilke værdier, symboler er der? Hvad betyder de for klienten? Ved at forholde sig til, være/opleve tegningen indefra, i stedet for ”at tale om”, kan klienten komme i kontakt med dele af sig selv, som han/hun normalt ikke er i kontakt med. Herigennem sker integration/heling. Her og nu – historisk og eksistentielt!